Gọi điện thoại
0889808086

ĐẠI HỌC TỪ XA

Ứng dụng nền tảng Đại học số tiên tiến

Tuyển sinh liên tục

Xét duyệt hồ sơ dự tuyển

Học tập trực tuyến

Bằng cấp tương đương hệ chính quyimage

ĐẠI HỌC TỪ XA

Ứng dụng nền tảng Đại học số tiên tiến

Tuyển sinh liên tục

Xét duyệt hồ sơ dự tuyển

Học tập trực tuyến

Bằng cấp tương đương hệ chính quyimage

BẰNG CẤP TƯƠNG ĐƯƠNG HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

  • Sau khi kết thúc khóa học, sinh viên được HV cấp bằng cử nhân/kỹ sư có giá trị tương đương hệ đào tạo chính quy.
  • Có giá trị sử dụng suốt đời.
  • Có thể sử dụng để học lên các bậc cao hơn; thi công chức; nâng lương, ngạch/bậc; du học...
  • Mang lại cơ hội thăng tiến.
image

Sẽ bỏ phân loại "chính quy" hay "tại chức" trên bằng tốt nghiệp đại học?

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông áp dụng duy nhất hình thức xét tuyển hồ sơ đối với học viên:

1

Là cán bộ trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang...đã có bằng tốt nghiệp THTP trở lên.

2

Đang là sinh viên các trường Cao đẳng hoặc Đại học.

3

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc văn hóa.

4

Đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp.

1

Là cán bộ trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang...đã có bằng tốt nghiệp THTP trở lên.

2

Đang là sinh viên các trường Cao đẳng hoặc Đại học.

3

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc văn hóa.

4

Đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp.

PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO

Tự học thông qua bài giảng điện tử và hệ thống học liệu bổ trợ khác.

Học tập trực tuyến, chỉ cần máy tính hoặc thiết bị di động thông minh có kết nối Internet.

Tăng cường giao tiếp với giảng viên thông qua diễn đàn môn học.

Một học kỳ chỉ tập trung 2 ngày để thi kết thúc học phần (vào thứ 7 và CN).

Làm bài kiểm tra tại nhà.

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TUYỂN SINH

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Thời gian đào tạo: 2 - 4.5 năm

Bằng cấp: Kỹ sư

Phương thức xét tuyển: Xét tuyển hồ sơ

Kỹ thuật điện tử viễn thông

Mã ngành: 7520207

Thời gian đào tạo: 2 - 4.5 năm

Bằng cấp: Kỹ sư

Phương thức xét tuyển: Xét tuyển hồ sơ

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Thời gian đào tạo: 2 - 4 năm

Bằng cấp: Cử nhân

Phương thức xét tuyển: Xét tuyển hồ sơ

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TUYỂN SINH

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Thời gian đào tạo: 2 - 4.5 năm

Bằng cấp: Kỹ sư

Phương thức xét tuyển: Xét tuyển hồ sơ

Kỹ thuật điện tử
viễn thông

Mã ngành: 7520207

Thời gian đào tạo: 2 - 4.5 năm

Bằng cấp: Kỹ sư

Phương thức xét tuyển: Xét tuyển hồ sơ

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Thời gian đào tạo: 2 - 4 năm

Bằng cấp: Cử nhân

Phương thức xét tuyển: Xét tuyển hồ sơ